Гравирането е метод за пренасяне на текст или изображение върху дадена подходяща повърхност. С него се постигат разнообразни, дизайнерски решения.

Възможности:

  • Рисунки с врязване върху стъкло по шаблон на клиента
  • Надписи с врязване върху стъкло
  • Налично оборудване: обработващ център Bimatech (Италия)

 

Нашите машини и оборудване можете да разгледате в секция “Производство“.