Закаляването е процес, при който се извършва промяна на физико-механичните свойства на стъклото с цел повишаване на неговата якост и издръжливост на натоварвания. Процесът се състои в загравяне на материала до определена температура и последващото му охлаждане до достигане на търсените качества.

“Петросил” ООД разполага с линия за закаляване на стъкло TAMGLASS (Финландия), където процесът по закаляване е напълно автоматизиран.

Възможности на оборудването:

  • Дебелина на листовете – 4 до 19 mm
  • Min размери – 2080 до 3450 mm
  • Max размери – над 300 mm в диагонал
  • Тонирани стъкла с твърдо и рефлекторно покритие Stop Sol, Alt-К, Sunergy, Low-E

 

Нашите машини и оборудване можете да разгледате в секция “Производство“.