“Петростил” ООД е създадена през 2002г. в гр. Пловдив. Компанията е дъщерна фирма на холднинга “Сарис 2003” АД заедно със “Сарис” ООД и “Петромет” ООД. Основна дейност на фирмата е обработка и търговия със стъкло. Сред нашите продукти можете да откриете дограма и окачени фасади, парапети и козирки, душ кабини, мебели от стъкло и още много други, отговарящи на изискванията на клиентите ни.

Продукти и услуги

Семейството на Петростил

ПЕТРОСТИЛ ООД изпълнява проект за повишаване на производствения си капацитет и конкурентоспособност

Проект „Технологична модернизация в предприятието“ се осъществява в рамките на договор BG-RRP-3.004-1572-C01, процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ на Националния план за възстановяване и устойчивост, Компонент „Интелигентна индустрия“, Програма за икономическа трансформация. Проектът стартира на 26.03.2024 г. и предстои да се изпълнява през следващите 12 месеца. Общата стойност на проекта е 1 470 000.00 лева, от който 700 000.00 лева безвъзмездна финансова помощ.

Общата цел на проекта е разширяване на дейността на ПЕТРОСТИЛ ООД чрез повишаване на производствения капацитет на предприятието посредством инвестиция във високотехнологично оборудване за автоматизиране и цифровизация на производствените дейности по изработка на стъклопакети. Като краен резултат фирмата ще засили конкурентните си предимства и пазарните си позиции на българския и европейските пазари.

Успешното изпълнение на проектното предложение ще допринесе за реализирането на следните специфични цели:

  • Подобряване на производствения процес на изработка на стъклопакети чрез закупуване и внедряване на високотехнологична машина за производство на стъклопакети с възможности за автоматизирано и цифрово управление на основни технологични операции;
  • Оптимизиране на производствената верига и нарастване на производителността за удовлетворяване пазарните обеми на търсене;
  • Подобряване качеството на произвежданите крайни изделия – разминаването на двете стъкла, което сега често се получава поради механичното залепяне на стъклопакетите ще бъде изцяло елиминирано с новото автоматизирано оборудване;
  • Възможност за пълно задоволяване на нуждите и изискванията на клиентите, както и предлагане на изделия с по-високо качество.

Горепосочените специфични цели ще бъдат постигнати чрез инвестиция в оборудване от последно поколение, което ще даде възможност за автоматизиране и дигитализиране на производството на ПЕТРОСТИЛ ООД. Електронното изпълнение на операциите по запълване и залепяне на страните на стъклопакета ще доведе до по-висока производителност, по-малко дефекти и брак и съкращаване на времето за изработка на изделията, като същевременно ще повиши прецизността на изработка и качеството на готовите стъклопакети.

В резултат от изпълнението на инвестицията ПЕТРОСТИЛ ООД ще повиши производствения си капацитет с 20% на смяна, тъй като ще може да произвежда повече продукти за единица време.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ПЕТРОСТИЛ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерство на иновациите и растежа.